Simex Klima & Kulde løser alt fra serviceoppdrag til komplette klima- og kuldeinstallasjoner. Vi har lang erfaring innen leveranser til offentlige bygg, næringsarealer, borettslag og industrianlegg.

I mange bygninger er det gode muligheter for sterkt reduserte energikostnader. Vi hjelper våre kunder med energianalyser og valg av lønnsomme løsninger.